Välkommen till Joanna Lundin

Jag heter Joanna Lundin och jag är utbildad lärare med lång erfarenhet av att arbeta i skolans värld.

Under många år arbetade jag som ämneslärare och då främst på högstadiet. Intresset för npf och hur vi kan göra för att skolan ska bli mer tillgänglig för alla elever föddes för 15 år sedan. Ett intresse som bla har gjort att jag har utbildat mig till coach i syfte att utveckla och förfina mina egna dagliga verktyg.

Under de sista 4 åren har jag arbetat som NPF-pedagog på en skola söder om Stockholm och då haft som uppgift att handleda, utbilda och coacha elever, kollegor och vårdnadshavare inom bla npf, anpassningar, fysiska lärmiljön, och ledarskap i klassrummet.

Vid sidan om mitt ordinarie arbete har jag sedan 2009 föreläst, handlett och haft utbildningar och då besökt både skolor och olika företag/organisationer.

Tjänster

Utbildning

Jag erbjuder utbildningar för både små och stora grupper.

Längd samt innehåll på utbildningarna anpassas efter behov och önskemål. Utbildningarna innehåller både föreläsningar och workshops/ gruppdiskussioner. Utbildningarna bokas som hel eller halvdag. I stockholmsområdet finns möjlighet att boka kortare tid. Resa och ev boende tillkommer. För prisuppgift, kontakta mig.

Handledning

Jag erbjuder pedagogisk handledning för både grupper och enskilda personer.

Handledningen kan tex utgå från specifika situationer i den dagliga pedagogiska verksamheten som upplevs som bekymmersamma men också handla om mer övergripande frågor i syfte att arbeta förebyggande och främjande. Handledningen kan kombineras med inslag av utbildning om så önskas.

Konsultation

konsultation/rådgivning kan handla om allt från det lilla till det stora.

Som tex att tillgänglighetsanpassa lokaler, finnas med som tredje part om samarbete mellan hem och skola inte hittar rätt form eller stötta skolledning kring en förändringsprocess. Konsultationen/rådgivningen kan ske både i form av fysiskt möte eller via Skype.

Följ mig i sociala media

Referenser

En skola som fungerar - för alla

En skola som fungerar - för alla inspirerar läsaren till att påbörja en skolutveckling som inkluderar alla, utan att det behövs stora ekonomiska resurser.

Här finns många praktiska tips och handfasta råd kring hur skolan kan göras mer tillgänglig för alla elever och hur fler kan få en lyckad skolgång.

Boken vänder sig till yrkesverksamma inom skolan och andra som är intresserade av skola, npf och skolutveckling.


Aktuellt

Uppdragsgivare

Internet Explorer Out To Date

Please update your Internet Explorer browser with a newer version (Internet Explorer 10 above) now!

You can download it here....

Safari Out To Date

Please update your Safari browser with a newer version (Safari 6 above) now!

You can download it here....